Sluttampen på Husqvarna 2015

Husqvarna 2015 årsmodell har varit populära och åtgången hård.
Följande modeller finns fortfarande att tillgå.

1st TC 85 Låg
1st TC 250
1st FC 250
1st FC 350
FC 450 har jag ej hemma, finns ett fåtal kvar.

1st TE250
1st FE 250
FE 450 har jag ej hemma, finns ett fåtal kvar.
FE 501 har jag ej hemma, finns ett fåtal kvar.

FS450 har jag ej hemma, finns ett fåtal kvar.

TC250